KANCELARIA

W celu realizacji ustawowych zadań oraz zapewnieniu szybkości, sprawności i rzetelności postępowania, a także minimalizacji kosztów postępowań kancelaria Komornika korzysta z następujących systemów informatycznych:

Komornik sądowy zawiadamia, iż w celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy organem egzekucyjnym, a wierzycielami istnieje możliwość otrzymywania dokumentacji w formie plików o następującym formacie: XML, PDF, XLS, ODS.

Zapraszam do współpracy

Łukasz Kowalski